Nivells educatius

El CEIP Son Oliva està adscrit a la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears amb codi de centre: 07006007 i ofereix els següents nivells educatius:

 • 6 Unitats d'educació infantil (3 a 6 anys)
 • 12 Unitats d'educació primària

Professorat

El centre compta amb el següent professorat:

 • Professorat d'Infantil
 • Professorat de Primària
 • Especialistes de:
  • Anglès
  • Educació Física
  • Música
  • Pedagogia
  • Terapéutica
  • Audició i llenguatge
  • Religió Catòlica
 • Intervenció d'una pedagoga i un treballador social dels equips multiprofessionals de la Conselleria d'Educació i Cultura

Instal·lacions

El centre compta amb les següents instal·lacions:

 • Aules
 • Sala d'actes
 • Biblioteca
 • Aula de música i audiovisuals
 • Aula d'informàtica
 • Aula d'anglès
 • Aula de religió i activitats alternatives
 • Sala de menjador i usos múltiples
 • Cuina
 • Zones d'esbarjo (patis)
 • Gimnàs
 • Gabinets de logopèdia, pedagogia terapèutica i educació física
 • Sala de professors
 • Despatxos de direcció, secretaria i APA

Accés a secundària

Els Instituts d'Educació Secundària (IES) que, segons el mapa escolar, ens corresponen són:

amb els quals es mantenen oberts canals de comunicació i/o col·laboració