Activitats

Activitats recollides en les programacions generals de cada nivell i àrea, extretes dels projectes curriculars dels cicles.

Activitats (extraescolars i complementàries) i sortides escolars com:

  • Visites, exposicions, teatre, cinema, concerts,...
  • Excursions dins l'illa.
  • Colònies a granges-escola.
  • Viatges (cultural a la Península d'un o dos dies, Escoles Viatgeres, ...)
  • Setmana Cultural/ Festa Primavera.
  • Campanyes de Solidaritat.
  • Celebracions tradicionals i commemoracions: tradicions, festes, fets puntuals.. (Nadal, Sant Antoni, Dia de la Pau, Carnaval,...)

Serveis

L'horari del Centre és de jornada continuada (de 9 a 14 h) i ofereix els següents serveis:

  • Servei d'acollida als matis a partir de les 7:15 h.
  • Servei de menjador.
  • Activitats d'horabaixa de dilluns a dijous organitzades pel claustre, APA, i altres entitats. Aquestes es concreten a cada inici de curs.

A.P.A.

El centre compta amb una associació de pares i mares constituïda el 20 de juny de 1978.

Actualment presideix l'Associació Dª Catalina Puigrós.

L'oficina roman oberta de 9 a 10. El telèfon de contacte és 696 24 36 29.